Uitleg

De NTVB hanteert de volgende nationale ranglijsten:

• Heren
• Dames
• Junioren
• Senioren

Junior ben je als je op 31 december van het voorgaande jaar niet ouder dan 17 jaar was.

Senior ben je als je op 31 december van het voorgaande jaar 50 Jaar of ouder was.

De nationale ranglijsten worden per seizoen (jaarlijks) gevormd. Punten die zijn behaald door het spelen van Nederlandse Challenger-Toernooien, in Nederland georganiseerde ITSF-Toernooien en punten behaald op een WCS van een van de tafelpartners (Leonhart en Roberto Sport) tellen mee bij deze rankings.
(alleen je beste 6 resultaten tellen mee voor de betreffende ranglijst)

Het seizoen van de ranglijst loopt van 1 november van voorafgaand jaar tot en met 31 oktober van het lopende jaar (in 2017 dus van 1-11-2016 tot en met 31-10-2017). Indien een toernooi uit meerdere dagen bestaat, die deels in het oude en deels in het nieuwe seizoen vallen, dan is de datum van de eerste toernooidag bepalend voor het seizoen waarin dit toernooi meetelt. Uitslagen van toernooien uit het afgelopen seizoen moeten uiterlijk op 6 november zijn ingeleverd.

Alle toernooien, die door de NTVB-Sportcommissie zijn goedgekeurd en waarvan de resultaten op tijd per e-mail bij de ranglijstverantwoordelijke in het voorgeschreven format zijn aangeleverd, tellen mee voor de ranglijst van dat seizoen. Alle spelers, die door de aangesloten bonden voor toernooiaanvang gemeld zijn als lid, krijgen punten voor de ranglijst. (onafhankelijk van woonplaats binnen/buiten Nederland). Het toekennen van punten met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Zowel de uitslagen van de enkel- als ook de dubbeldisciplines komen in de algemene nationale ranglijsten. Voor alle spelers tellen de 6 toernooien mee, waar door de speler de meeste punten werden gehaald.

Het maximale aantal punten, dat bij een toernooi kan worden behaald, stijgt met het aantal deelnemers. Voor de berekening van het maximale puntenaantal te behalen op een toernooi, worden enkel toernooien met minstens 20 deelnemers voor de heren ranglijst meegeteld, bij de Dames, Junioren en Senioren met minstens 5 deelnemers. De exacte wiskundige formules voor de berekening kun je hier vinden.

VerteilungR(pow(max(min(n, 200), 20) * 10, 0.7), p, max(min(n, 200), 20), m)

Variables: n = Participants, p = Plaats, m = Multiplier of rating and in doubles possibly additionally reduced rating 

Function distribution(r, p, n, m): r = Punten maximum, p = Plaats, n = Participants, m = Multiplier

 

Resultaten behaald in de Open disciplines door Dames-, Junioren- of Senioren komen in hun eigen ranglijst en worden met 2/3 van het volledig aantal behaalde punten geteld, maar alleen dan wanneer (in geval van dubbels) de partner waarmee gespeeld is tot dezelfde categorie behoort. Is de partner uit een andere categorie, dan worden slechts 2/3 van het gereduceerde puntenaantal toegekend.

De plaats op de ranglijst aan het einde van het seizoen bepaalt deelname aan het Nederlands Kampioenschap.  Details worden onder "Deelname aan het Nederlands Kampioenschap" uitgelegd.

In Nederland gehouden ITSF International, Master- en Pro-Toernooien worden met een factor 2 vermenigvuldigd (dubbele punten). Punten behaald op een WCS van een van de tafelpartners (Leonhart en Roberto Sport) van de NTVB worden met een factor 2,5 gewaardeerd.

De stand op de ranglijst op 31 oktober dient als basis om kwalificatie voor het Nederlands Kampioenschap te bepalen.

De stand op 31 december bepaalt wie de beste op de ranglijst is van desbetreffende jaargang

Toernooiresultaten blijven precies een jaar lang geldig. Na 1 jaar (365 dagen) komen die punten op de ranglijst te vervallen.

 

Webmaster Elroy Starren. All rights Reserved.