banner ntvb zoh tfn 2
 • Home

Toernooien NTVB

Geachte leden,

De firma TOPPER heeft vlak voor het begin van onze competitie 9 toernooikasten verkocht aan particulieren. De resterende 11 toernooikasten heeft hij te koop aangeboden aan de NTVB en de ZOH. Beide bonden hebben besloten deze kasten niet te kopen omdat de investering en de daarbij komende logistieke problemen niet opwegen tegen de voordelen.

 

De kasten zijn nu verkocht aan een cafe-eigenaar in Landgraaf. De NTVB heeft contact gelegd met de nieuwe eigenaar en deze verzekerde ons dat deze 11 toernooikasten te huur blijven voor alle verenigingen. De exacte condities zijn nog niet bekend omdat dit nog moet worden uitgewerkt.

Dit is goed nieuws voor de verenigingen die toernooien willen houden omdat hiermee hun toernooien zijn gewaarborgd.

 

Door het feit dat wij niet meer kunnen beschikken over 20 toernooikasten voor de Winter Kampioenschappen en/of Nederlandse Kampioenschappen, wordt de NTVB met een gigantisch dilemma opgezadeld. Zoals het er nu uitziet kan de NTVB nooit meer grote toernooien organiseren zoals wij dit gewend zijn.

 

De Nederlandse Winter Kampioenschappen zijn gereserveerd voor 11 december 2015. Het voortbestaan van dit toernooi is in het geding. Ofschoon de NTVB er alles aan doet om enigszins een dergelijk toernooi aan te kunnen bieden, moeten we er ook ernstig rekening mee houden dat dit toernooi wordt geannuleerd.

 

Er is echter nog hoop. Samen met de nieuwe eigenaar van de toernooikasten, tracht de NTVB toch een modus te vinden voor het organiseren van een groot toernooi.

 

Op woensdag 21 oktober 2015 vergadert het bestuur over het wel of niet (en zo ja, op welke wijze) organiseren van de Nederlandse Winterkampioenschappen.

 

Ten aanzien van de verenigingen die een toernooi hebben gepland, kunnen wij mededelen dat de NTVB dit zal reserveren bij de nieuwe eigenaar van de kasten.

 

Omdat alles nog niet officieel rond is, kunnen wij de gegevens van de nieuwe eigenaar hier nog niet bekend maken. Zo gauw de zaken zijn afgerond, komen wij via dit medium hierop terug.

 

U mag van ons verwachten dat wij alles er aan doen om alle toernooien te kunnen waarborgen.

 

 

Het bestuur

Afdrukken

Voorwoord Programma Seizoen 2015-2016

Het bestuur heeft gisterenavond het hele programma voor het seizoen 2015-2016 afgerond. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met

 • Onze belofte op afgelopen jaarvergadering;
 • De Reguliere Competitie;
 • De Beker Competitie;
 • Het WCS in Berlijn;
 • De wensen van teams;
 • Opmerkingen/Kritiek van (Commissie)Leden
 • Het behoud van voldoende speeldagen in het totaal.

U zult beseffen dat het onmogelijk is tegemoet te komen aan ieders wens. Maar hetgeen wij nu presenteren is in onze ogen de minst slechte keuze. Een goede keuze is er immers niet omdat er teveel factoren meespelen die een goede keuze in de weg staan.

Met dit programma zijn er geen enkele vrije vrijdagen. Uitzondering hierop zijn de:

 • Geplande inhaaldagen;
 • Champions Trofee;
 • Winterkampioenschap;
 • NK in april;

Het volledige programma zal op 3 juni 2016 (Competitie en Beker) zijn afgerond.

De Jaarkalender met de wedstrijddatums en de evenementen zullen binnenkort op de site worden gepubliceerd. Verder wordt het complete programma mee uitgereikt bij het uitreiken van de bescheiden die U nodig heeft voor het nieuwe seizoen. Waar en wanneer de uitreiking plaatsvindt, ziet U in een afzonderlijk nieuwsbericht.

Om het programma leesbaar en overzichtelijk te houden, wordt het in drie stukken verdeeld die elk in een afzonderlijk nieuwsbericht worden belicht:

 

1: De Reguliere Competitie indeling 2015-2016

2: De Beker Competitie 2015-2016

3: De Champions Trofee

 

U ziet dat de Challenge Cup ontbreekt. Deze vorm van competitie valt dit jaar af omdat de beker competitie op een iets andere wijze wordt uitgevoerd.

Verder zal als allerlaatste een “Kampioenenavond” worden georganiseerd waarbij alle kampioenen zullen worden gehuldigd. Het bestuur is zich nog aan het buigen over de vraag op welke wijze dit gestalte kan worden gegeven. Diverse mogelijkheden zijn reeds de revue gepasseerd. Te zijner tijd zullen we via dit medium hierover communiceren.

 

Wij wensen U een mooi, sportief en spannend seizoen toe.

 

Het bestuur.

Afdrukken

Reminder: vanavond Algemene Ledenvergadering

NTVB
 

Uitnodiging 54e Algemene Ledenvergadering:

Beste sportvrienden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 54e algemene
ledenvergadering van de Nederlandse Tafel Voetbal Bond.
Deze zal worden gehouden op dinsdag 16-06-2015 in café-zaal ‘t
Weverke, hoofdstraat 77, 6333BG, Schimmert

De aanvang van de vergadering is om 19:30 uur en zal duren tot
ongeveer 21:30 uur

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter Jack Janssen
2. Bestuursverkiezing
3. Binnengekomen stukken (indienen voor 06-06-2014)
4. Notulen algemene vergadering 2013-2014
5. Jaarverslag seizoen 2014-2015
6. Financieel verslag boekjaar 2014
7. Begroting 2015
8. Verslag kascontrole commissie
9. Verkiezing leden kascontrole commissie
10. Reglementswijzigingen
11. Competitieindeling
12. Mededelingen - diversen
13. Rondvraag
14. Slotwoord en sluiting

De vergadering is boeteplichtig en alle bij de NTVB aangesloten
verenigingen zijn verplicht tijdens de vergadering aanwezig te zijn met
minimaal twee leden.
Verenigingen die géén lid zijn van de NTVB zijn eveneens welkom tijdens
deze vergadering.
Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot inleveren van de
competitiebescheiden.

U uitnodigend namens het NTVB bestuur,
Jack Janssen , voorzitter

Afdrukken

Meer artikelen...