AUG
24

Competitiestart seizoen 20-21

 De competitie gaat weer van start op vrijdag 18 september. Deze zal er uiteraard anders uitzien dan voorgaande seizoenen in verband met het coronavirus. Iedereen dient zich nog steeds te houden aan het horecaprotocol. Zoals beschreven in de noodverordening ( laatste versie 21 aug) is 1,5 meter afstand houden verplicht, maar voor spelers die een wedstrijd spelen geldt een tijdelijke uitzondering . Voorafgaand en na de wedstrijd dient men weer 1,5 meter afstand te houden.

We spelen dus zonder scheidsrechters en zonder toeschouwers als die geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook schreeuwen is verboden maar dat deden tafelvoetballers toch al niet..

In een aantal cafes zijn kuchschermen geplaatst zoals we die kennen van sommige winkels en terrassen. Deze zijn opgehangen tussen de doelen en schermen dus alleen de twee koppels van elkaar af. Het staat een ieder vrij dit voorbeeld te volgen en in de gemeente Simpelveld zijn deze schermen zelfs verplicht. Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan de wedstrijd, en na het wisselen, de handen te ontsmetten.

Elke kastelein weet wanneer een vereniging op bezoek komt. Deze wetenschap staat ons inziens gelijk aan een reservering. De kasteleins kunnen aan de hand van de wedstrijdformulieren zien wie er aanwezig is, of is geweest. Zo voldoen zij aan de reserveringsplicht. Deze gegevens dienen zij na twee weken te vernietigen.

Mocht een cafe wat klein zijn, of worden er andere moeilijkheden verwacht dan kan men afwijken van het gewone speelschema. Men kan bijvoorbeeld in twee tijdvakken spelen. De eerste twee partijen kunnen b.v. tussen 20.00 en 21.30 gespeeld worden en de laatste twee vanaf 22.30 uur zodat het minder druk is. 

De uitgifte van de bescheiden zal dit jaar niet plaatsvinden. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van deze website en e-mail. Wedstrijdblokken, balletjes en wat dies meer zij, kunnen na het maken van een afspraak gehaald worden in het bondslokaal. Materiaal is ook te verkrijgen bij de firma Topper.

Dit onder voorbehoud van eventuele besluiten van de bevoegde autoriteiten. 

  1357 Hits
Getagged in:
JULI
20

Herman Dohmen

 Helaas moeten wij mededelen dat Herman Dohmen afgelopen weekend is overleden. Ook voor de ZOH is dit een verlies dat niet makkelijk op te vangen zal zijn. Buiten het feit dat hij een enthousiast lid was van TVC de Springbron was hij ook vele jaren werkzaam voor de ZOH in meerdere functies.

Als voorzitter van de Protest- en Tuchtcommissie hadden wij regelmatig met elkaar te maken. Wij herinneren hem als een bevlogen tafelvoetballer met grote bestuurlijke kwaliteiten.

Zijn familie, vrienden en teamgenoten van TVC de Springbron uit Kerkrade wensen wij dan ook veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De uitvaart zal vanwege het coronavirus in besloten kring plaatsvinden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur TVBZOH 

  1384 Hits
JUNI
14

Contributie

 Wij hopen allemaal dat we in september weer kunnen beginnen met de competitie. Maar het is nog allerminst zeker dat dit voornemen ook uitgevoerd kan worden. Mede daarom heeft de ZOH maatregelen getroffen om ook later te kunnen beginnen. Een aantal klassen worden kleiner en er verdwijnt een 1ste klasse zodat er minder speelrondes in de bekercompetitie nodig zijn. 

Het bestuur van de ZOH wil alle verenigingen verzekeren dat als er geen competitie mogelijk is dit seizoen wij alle inschrijfgelden en contributie zullen terugstorten! Men loopt dus geen enkel risico. Heeft een vereniging meer tijd nodig om zich in te schrijven dan kan men dit voorleggen aan het bestuur. Wij begrijpen dat er omstandigheden kunnen zijn die dit nodig maken in deze coronatijden.

En nogmaals, er zijn GEEN witte kaarten meer nodig voor spelers die de afgelopen 2 jaar lid waren van de ZOH. Dit is alleen nodig voor nieuwe spelers en dat heeft o.a. te maken met de AVG wetgeving.

  1086 Hits
APR
22

Aanmelding seizoen 2020-2021

​De aanmeldings- en overschrijvingsperiode is vanaf nu tot 01-07-2020 geopend.

Wel heeft de ZOH de procedure aangepast. De formulieren zijn te vinden op deze website en kunnen gebruikt worden. Jaartallen zullen nog aangepast worden maar de oude formulieren voldoen voorlopig ook.

Er hoeven vanaf nu alleen nog aanmeldkaarten ( de z.g.n. witte kaarten) ingeleverd te worden van nieuwe leden die de afgelopen 2 jaar geen lid waren van de ZOH. De verenigingen die leden hebben waarvan nog geen witte kaart in ons bezit is zullen vooringevulde exemplaren ontvangen die zij zullen moeten laten tekenen. Minder administratieve handelingen voor alle verenigingen dus vanaf nu!

Tussentijdse aanmeldingen blijven uiteraard mogelijk. Een vereniging heeft 2 weken de tijd om na aanmelding een witte kaart van een nieuw lid aan te leveren. Dit naast de gebruikelijke pasfoto en NAW gegevens.

De competitie zal indien mogelijk in september 2020 beginnen. Mocht het na 20 mei mogelijk zijn nog iets op tafelvoetballgebied te organiseren zullen wij dat z.s.m. bekend maken. 

  1228 Hits
APR
22

Einde seizoen 2019-2020

Beste tafelvoetballers,

De beperkende maatregelen zijn verlengd en de horeca blijft voorlopig gesloten. Het is nog onzeker of deze maatregelen na 20 mei zullen zijn opgeheven. Dat maakt het voor de ZOH onmogelijk om de competitie en bekercompetitie voort te zetten. Wij beeindigen het seizoen 2019-2020 dus bij deze. 

Het Limburgs Kampioenschap en de jaarvergadering zullen worden verplaatst naar een later te bepalen datum. Wel blijft de Goede Vrijdag gehandhaafd als datum voor latere edities van het LK.

Hoe nu verder. Wij gaan een nieuwe indeling maken die evenwichtiger zal zijn. De resultaten van het afgelopen seizoen zullen mede, maar niet uitsluitend, gebruikt worden om de indeling te bepalen. Verenigingen kunnen hun voorkeur voor een klasse indeling aangeven bij de aanmelding en indien mogelijk houden wij daar rekening mee. Er zal een 1ste klasse verdwijnen en in plaats daarvan komt er een 3de klasse. Elke klasse zal zoveel mogelijk gaan bestaan uit eenzelfde aantal verenigingen. De vele vrije dagen gaan tot het verleden behoren. Elke vrijdag een wedstrijd voor iedereen is het streven!!

Om de problemen die vorig seizoen ontstaan zijn in de 2de klasse te voorkomen gaan wij een mogelijkheid toevoegen voor verenigingen uit de 3de klasse. Veel verenigingen in die klasse hebben niet of nauwelijks voldoende leden om 4 partijen te spelen. Voortaan kunnen zij (alleen de 3de klasse) met 3 koppels spelen. Voor het begin van de wedstrijd kunnen de verenigingen die daar gebruik van willen maken de tegenstander een vierde koppel laten loten. Alle voor- en achterspelers gaan in een afzonderlijke pot waaruit een vierde koppel zal worden geloot. Zo blijft het vertrouwde spelsysteem bestaan en kunnen de nieuwe verenigingen die hebben aangegeven wel lid te willen worden maar te weinig leden hebben zich toch aanmelden. De verenigingen die nu al kampen met te weinig leden kunnen blijven deelnemen aan de competitie. Er komt geen 3-koppelsysteem. Dat zou o.a. spelers die in ploegendienst werken uitsluiten en dat vinden wij niet wenselijk. Wel moet de vereniging die promoveert weer met 4 koppels gaan spelen. Nu is er voor de kanshebbers wel meer tijd om nieuwe leden te werven.  975 Hits

All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)