Aanbevolen 

Nieuwsbrief 2017 - Laatste NTVB 1.0
 NEDERLANDSE TAFELVOETBAL BOND 


NIEUWSBRIEF N.T.V.B.

Sportvrienden,

Middels onze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen onze sport. In deze nieuwsbrief informatie over de bekerfinale, de kampioenenavond, de overgang naar de ZOH, de Nederlandse Kampioenschappen, onze website, de bestuurssamenstelling en tenslotte onze Algemene Ledenvergadering.


Bekerfinale

De bekerfinalisten zijn inmiddels bekend. In de Ereklasse strijden De Hakkers en De Bekker 1 voor de Bekertitel en in de 1e Klasse doen De Rode Ridder en Dat Boys hetzelfde.

De bekerfinale wordt gespeeld op vrijdag 26-05-2017 in het lokaal van TVC Heukske, MFC 't Raodhoes, Musschenberg 101, 6176 BE te Spaubeek. Aanvang om 21:00uur

Kampioenenavond

Tijdens de bekerfinale worden ook onze kampioenen, de winnaars van de Top100 , de NTVB bokaal & onze jubilarissen gehuldigd. Dit doen we nadat in beide klassen de tweede partij is afgelopen. Na de huldiging gaan we verder met de 3e en 4e partij
Een opsomming van de Kampioenen en de 1e, 2e en 3e plek van de NTVB bokaal en de Top 100 vinden jullie op de website.

Let op, de NTVB bokaal is alleen voor NTVB leden en voor de Top 100 geldt dat je niet meer dan 2 wedstrijden mag missen. Hierdoor ziet onze opsomming er anders uit dan de ranking op de site.

Beiden ranking komen per nieuwe seizoen te vervallen en zullen worden vervangen door toernooirankings. Volledige uitleg vind je hier; https://tafelvoetbal.nl/ranking-informatie

Overgang naar ZOH

In overleg met het bestuur van de ZOH hebben we gesproken over de aanmeldingsprocedure voor NTVB verenigingen die overstappen naar de ZOH. Hieronder een kort verslag;


Volledige teams hebben géén overschrijving nodig
Individuele leden hebben zoals gebruikelijk wel overschrijving nodig
Aanmeldformulieren zijn te vinden op www.tafelvoetbal.nl in de sectie ZOH
Aanmeldformulieren zijn voorzien van alle belangrijke informatie
Inschrijven dient voor 30-06-2017 te gebeuren
Gele ballen zijn te bestellen via het ZOH bestuur
De competitie start op 01-09-2017

Nederlandse Kampioenschappen 2017

We hebben besloten om dit jaar géén Nederlandse Kampioenschappen op Topper te organiseren. Vanaf nu zullen de Nederlandse Kampioenschappen gespeeld worden op speeltafels van "Partners" die zich aangesloten hebben bij de NTVB. Voor een overzicht hiervan verwijs ik naar onze website; http://www.tafelvoetbal.nl/partners

ZOH heeft voornemens om in het vervolg op Goede Vrijdag de Limburgse Kampioenschappen te organiseren op Topper. Dit staat voor de eerste keer in 2018 op de agenda. Wij als NTVB participeren hier graag in en zullen ZOH ondersteunen met onze ervaring op dit gebied.

Website www.tafelvoetbal.nl

Inmiddels is onze vernieuwde website online en "draait" op een nieuwe host. Dit leidt tot een snellere site met minder verstoringen. Een dik compliment gaat uit naar Elroy Starren die de drijvende kracht achter dit geheel is!

Het bestuur

Zoals bekrachtigd tijdens de BALV van 07-03-2017 is Patrick Meijers toegetreden tot het NTVB bestuur en vervult binnen het bestuur de rol van Vice-Voorzitter
Hij zal zich grotendeels bezighouden met nationaal en internationaal tafelvoetbal en de koers die de NTVB gaat varen uitdragen.
Nogmaals, wij heten Patrick van harte welkom en verheugen ons op de samenwerking.


Algemene Leden Vergadering 27-06-2017

Onze algemene ledenvergadering staat voor 27-06-2017 op de agenda en zal een vreemd karakter hebben. Dit heeft er alles mee te maken dat de NTVB vanaf het komende seizoen 2017-2018 geen competitie meer op Topper zal organiseren.
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 07-03-2017 hebben we in onderling overleg afgesproken dat alle teams die competitie op Topper willen blijven spelen zich aanmelden bij de ZOH.

Desalniettemin zal er formeel een vergadering worden gehouden met een aantal vaste agendapunten zoals jaarverslag, financieel jaarverslag begroting enz.
De uitnodiging wordt aan de verenigingen toegezonden en normaliter is de Algemene Ledenvergadering boeteplichtig. Gezien de situatie begrijpen wij het indien verenigingen niet vertegenwoordigd zullen zijn tijdens deze vergadering. Graag zien wij via mail uw aan- en of afmelding tegemoet. Stuur deze mail naar bestuur@tafelvoetbal.nl en vermeld of je aanwezig zult zijn op de Algemene Ledenvergadering.

De locatie zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Met sportieve groet,

Jack Janssen Patrick Meijers Hein Snippe Rob Gobbels
Voorzitter Vice voorzitter Penningmeester Secretaris
== FAIR PLAY – BE PART OF THE PRIDE ==

Results World Series by Bonzini 2017
Latest results : El Cotorro Buenos Aires Pro Tour
 

All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)